קאהן אקדמי בעברית : התלמידים נחשפים להסבר ה'מדוע', לא רק ל'איך'.

פgruengardרופ' גרינגרד, נציג ישראל בפרויקט קהאן אקדמי :
קהאן מספק את ההסבר התיאורטי הראשוני שכל כך חסר לדור הנוכחי, כשהתלמידים מוכוונים רק לביצוע טכני מושלם של נוסחאות. קהאן משלים את הספר שממנו למדו בני הדור שלי, ואשר לא קיים בישראל של היום.
הוא מספק את התשובות לשאלה "מדוע" ורק אחרי כן פונה ל"איך".

להמשיך לקרוא